archive-product.php

鑲口手鏈系列

顯示 85 筆結果中的 61–72 筆

 • 3.5份镶口半比钛金手镯+单八字制

  *source: meta.php
  ( show the attributes in list)
  SKU : TJ-BRDXKY20BB+139A
  鑲口尺寸 : RD 2.0mm(0.035ct)*37pc
  闊x長 : 58*48mm
  成色 重量 (每件)
  18K
  • 6.900 克
  14K
  • 6.000 克
  10K
  • 5.100 克
  9K
  • 5.100 克
  • 4.700 克
  分類: ,
 • 5份间1.5份镶口半比钛金手镯+光金制

  *source: meta.php
  ( show the attributes in list)
  SKU : TJ-BRDY23Y15BB+142
  鑲口尺寸 : RD 1.5mm(0.015ct)*18pc RD 2.3mm(0.05ct)*19
  闊x長 : 58*48mm
  成色 重量 (每件)
  18K
  • 6.300 克
  14K
  • 5.500 克
  10K
  • 4.700 克
  9K
  • 4.700 克
  • 4.300 克
  分類: ,
 • 5份间2粒1.5份镶口半比钛金手镯+光金制

  *source: meta.php
  ( show the attributes in list)
  SKU : TJ-BRDY23Y15BBA+142
  鑲口尺寸 : RD 1.5(0.015ct)*26pc RD 2.3mm(0.05ct)*14pc
  闊x長 : 58*48mm
  成色 重量 (每件)
  18K
  • 6.700 克
  14K
  • 5.800 克
  10K
  • 5.000 克
  9K
  • 5.000 克
  • 4.600 克
  分類: ,
 • 1.7mm圆弧镶口半比手镯

  *source: meta.php
  ( show the attributes in list)
  SKU : TJ-BRDYHXK3017BB+142
  鑲口尺寸 : RD 1.8mm(0.025ct)*33pc
  闊x長 : 57*49mm
  成色 重量 (每件)
  18K
  • 7.600 克
  14K
  • 6.600 克
  10K
  • 5.600 克
  9K
  • 5.600 克
  • 5.200 克
  分類: ,
 • 1.5份钛金圆筒加镶口手镯

  *source: meta.php
  ( show the attributes in list)
  SKU : TJ-BRYYTJXKY2015+140
  鑲口尺寸 : PD 1.5mm(0.015ct)*39pc
  闊x長 : 56*55mm
  成色 重量 (每件)
  18K
  • 6.800 克
  14K
  • 5.900 克
  10K
  • 5.000 克
  9K
  • 5.000 克
  • 4.600 克
  分類: ,
 • 1.5份三排圆拼方镶口半比钛金手镯

  *source: meta.php
  ( show the attributes in list)
  SKU : TJ-BRDSXKY15F2515BB
  鑲口尺寸 : PC 2.5*1.5mm*44pc , RD 1.5mm(0.015ct)*88pc
  闊x長 : 58*48mm
  成色 重量 (每件)
  18K
  • 13.300 克
  14K
  • 11.600 克
  10K
  • 9.800 克
  9K
  • 9.800 克
  • 9.000 克
  分類: ,
 • 1.3mm三排半比镶口钛金手镯(通底款)

  *source: meta.php
  ( show the attributes in list)
  SKU : TJ-BRDSPXK7513TD+142
  鑲口尺寸 : RD 1.3mm(0.008ct)*129pc
  闊x長 : 58*48mm
  成色 重量 (每件)
  18K
  • 13.700 克
  14K
  • 12.000 克
  10K
  • 10.100 克
  9K
  • 10.100 克
  • 9.300 克
  分類: ,
 • 2.0mm菱形镶口半比通底钛金手镯

  *source: meta.php
  ( show the attributes in list)
  SKU : TJ-BRDLXXKY20BBTD
  鑲口尺寸 : RD 2.0mm(0.035ct)*28pc
  闊x長 : 56*46mm
  成色 重量 (每件)
  18K
  • 6.200 克
  14K
  • 5.400 克
  10K
  • 4.600 克
  9K
  • 4.600 克
  • 4.200 克
  分類: ,
 • 1.5份方圆镶口半比钛金手镯+单八字制

  *source: meta.php
  ( show the attributes in list)
  SKU : TJ-BRDFXKY15BB+139A
  鑲口尺寸 : RD 1.5mm(0.015ct)*40pc
  闊x長 : 56*46mm
  成色 重量 (每件)
  18K
  • 6.500 克
  14K
  • 5.600 克
  10K
  • 4.800 克
  9K
  • 4.800 克
  • 4.420 克
  分類: ,
 • 3.7mm圆形CNC车花镶口手链

  *source: meta.php
  ( show the attributes in list)
  SKU : BR-XKY3719+BX136-CNC
  全長 : 18cm
  鑲口尺寸 : RD 1.9-2.0mm(0.03-0.035ct)*44pc
  成色 重量 (每條)
  18K
  • 6.300 克
  14K
  • 5.500 克
  10K
  • 4.700 克
  9K
  • 4.700 克
  • 4.300 克
  分類:
  產品詳情

  可定制不同长度

 • TJ-BRDXKF26MQ40BB

  *source: meta.php
  ( show the attributes in list)
  SKU : TJ-BRDXKF26MQ40BB
  鑲口尺寸 : TP2.6x1.4mm (18pc) MQ4.0X1.8mm(17pc)
  成色 重量 (每件)
  18K
  • 9.520 克
  14K
  • 8.280 克
  10K
  • 7.040 克
  9K
  • 7.040 克
  PT950/900
  • 12.500 克
  • 6.450 克
  分類: ,
 • TJ-BRXK202Q

  *source: meta.php
  ( show the attributes in list)
  SKU : TJ-BRXK202Q
  鑲口尺寸 : RD 1.7mm(0.02ct) 161pc
  成色 重量 (每件)
  18K
  • 10.690 克
  14K
  • 9.300 克
  10K
  • 7.910 克
  9K
  • 7.910 克
  PT950/900
  • 14.030 克
  • 7.240 克
  分類: ,

顯示 85 筆結果中的 61–72 筆